มวยปล้ำ (Boxing)

รู้จักกติกามวยปล้ำ กีฬาบ้าพลัง!!

รู้จักกติกามวยปล้ำ กีฬาบ้าพลัง!! เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน ในกีฬาโอลิมปิกจะมีการแข่งขันอยู่ 2 ประเภทคือ ฟรีสไตล์ และเกรโค-โรมัน (Greco Roman) ผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันกัน

อ่านต่อ