ธุรกิจมาแรง หลังโควิด-19

ธุรกิจมาแรง หลังโควิด-19

ธุรกิจมาแรง หลังโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้หลายธุรกิจ ต้องชะลอตัวลงไป แต่ในวิกฤตยังมีโอกาส เนื่องจากพบว่ามีธุรกิจทำเงินใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่หลา

อ่านต่อ